Opmerkingen die andere mensen gebruiken zodat hen geen blaam treft

0
725
Lastig gesprek, emotioneel gesprek, moeilijk gesprek, opmerkingen die pijn doen, opmerkingen die andere mensen gebruiken zodat hen geen blaam treft

Opmerkingen die andere mensen gebruiken zodat hen geen blaam treft. Heb jij in gesprekken met anderen ook vaak dat gevoel? Dat jij het gevoel hebt dat zij niet bereid zijn om te kijken wat hun aandeel in het geheel is. Dat je gesprekspartners het toch allemaal zo goed weten te brengen, dat jij je het zwarte schaap voelt. Dat je het gevoel hebt dat jij je moet verantwoorden en moet veranderen, terwijl zij lekker verder gaan met hun leven. Ondertussen sta jij stil omdat je het gevoel hebt dat hoe je ook je best doet om iets bespreekbaar te maken, dat het altijd lijkt alsof jij degene bent die concessies moet doen. Dan heb je waarschijnlijk gelijk. Lees hier de opmerkingen die andere mensen gebruiken zodat hen geen blaam treft. 

Opmerking 1: ‘Kijk eens naar je eigen aandeel’.

Wanneer je een probleem of hekelpunt ter sprake brengt wat je opvalt of waar je last van hebt t.o.v. uitlatingen of gedragingen van een ander wordt er gezegd ‘kijk eens naar je eigen aandeel’. Wat gebeurt er op dat moment dan eigenlijk met je gedachten. Je gedachten verschuiven. Op het moment dat jij voor jezelf duidelijk hebt wat een ander zijn of haar aandeel hebt, dat onderzocht hebt en wellicht vorm hebt gegeven zodat jij het kunt onderbouwen, dan kies je er vaak voor het bespreekbaar te maken. Omdat jij er last van hebt.

Het kost je al de grootste moeite om jouw visie ter tafel te brengen en dan wordt je keihard onderuit gehaald voor je gevoel door de opmerking ‘kijk eens naar je eigen aandeel’. Op dat moment ben je hoogstwaarschijnlijk geneigd inderdaad te kijken naar je eigen aandeel. Wat maakt dat hun aandeel naar de achtergrond verschuift. Als je zelfkritisch bent dan helpt dit je dan ook niet om de situatie op te lossen en het hoofd te bieden.

Wat is het aandeel van de ander?

De ander heeft er wellicht minder last van, het gevoel blijft jou waarschijnlijk achtervolgen. Op het moment dat je aangespoord wordt om eens te kijken naar je eigen aandeel, vraag dan eens hoe je gesprekspartner kijkt naar wat hun aandeel in het geheel is alvorens naar jou aandeel over te gaan. Zo pak je gelijk het hekelpunt aan waarom je eigenlijk het gesprek bent aangegaan.

Lees ook: Die ene persoon die energie kost

Opmerking 2: ‘Kijk eens hoe het voor mij is’.

Met de opmerking ‘kijk eens hoe het voor mij is’ gebeurt eigenlijk hetzelfde. In plaats van dat de aandacht uitgaat naar het onderwerp dat jij met de grootste moeite ter tafel brengt, gaat de aandacht uit naar het kijken door andermans brilletje. Hoe die het meemaakt en hoe lastig het wel niet is voor degene om om te gaan met het obstakel of de hindernis die ter tafel wordt gebracht. Ik kan me indenken dat de focusverschuiving bij jou de nodige emoties oproept.

Omdat je (weer eens) niet het gevoel hebt dat er naar jou geluisterd wordt. Kans is dat jij het gevoel hebt afgeschilderd te worden als degene die alle blaam treft. Als de schuldige. Mijn visie hierop is dat het gewoon een spelletje is van het is niet mijn schuld, maar jouw schuld. Eigenlijk hetzelfde principe als met de vinger wijzen. Je vinger wordt vastgepakt en omgedraaid. En jij bent degene die moet veranderen. Volgens je gesprekspartners.

Ook interessant: Eigenlijk wil je niemand teleurstellen

Opmerking 3: ‘Je hebt hier zelf voor gekozen’

De opmerking ‘je hebt hier zelf voor gekozen’ maakt wederom dat je gaat kijken naar jouw aandeel in het verhaal. Het is eigenlijk het vergoelijken voor het gedrag of de opmerkingen van een ander. De ander mag dit zeggen en mag zo doen omdat jij degene bent die zelf voor die gedragingen en uitingen gekozen hebt naar aanleiding van de voorzet die jij hebt gegeven. Wederom een zondebok verhaal dat je waarschijnlijk op jezelf gaat betrekken en waarbij de ander de aandacht volledig van zichzelf haalt en zich op jou gaat richten.

Wanneer je verder in gesprek gaat, zal je merken dat er nog veel meer dingen boven tafel komen drijven waarvan de ander jou zal beschuldigen. Jij hebt in jouw eigenheid, met jou gedragingen en uitingen gezorgd voor een emotionele spanning bij de ander. De ander wil het terug aan jou geven en kiest daarvoor voor de weg met de minste weerstand. Het aansturen van jou op jouw zelf reflecterend vermogen. Ook dan gaat het niet meer over hen.

Lees meer: Een confrontatie vermijden gaat je niet lukken

Met je rug tegen de muur

Heb jij het weleens meegemaakt dat je een aanbod werd gedaan, waarin je jou met de rug tegen de muur gedrukt voelde. Een aanbod waarmee een ander jou eigenlijk klem zet. Of je nou links kiest of rechts, of je nu optie 1 of optie 2 kiest. Eigenlijk alle opties en mogelijkheden voelen niet bereikbaar omdat er geen enkel resultaat naar voren komt dat jij zou willen bereiken. Voor jou is er geen manier om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Wat willen mensen bereiken wanneer ze jou zo’n voorstel doen?

  1. Men is zich er niet van bewust dat jij je in het nauw gedreven voelt
  2. Of men wil een reactie uitlokken, waardoor jij je open en kwetsbaar gaat opstellen
  3. Men wil een bepaald resultaat bereiken en zet je voor het blok

Het beste wat je kunt doen op het moment dat jij je in het nauw gedreven voelt. Het gevoel hebt dat je geen opties meer hebt. Niet linksom niet rechtsom, is het bespreekbaar maken van je gevoel met de persoon die jou voor die keuze heeft gesteld. Het voelt voor jou niet als een keuze maar als iets dat geforceerd wordt of afgedwongen. Ga in gesprek en bereid je voor dat men opmerkingen gaat maken dat hen ‘blaamvrij maakt’. Bereid je erop voor dat er een gesprek volgt waarbij zij de gesprekstechnieken die zij zich eigen hebben gemaakt uit de kast gaan trekken zodat zij geen schuld hebben. Dan ligt het balletje weer bij jou. En de keuze die jij maakt.

Ook interessant: 2 tips om beter om te gaan met conflicten

De ene situatie is de andere niet

Natuurlijk, bovenstaande punten gaan voor heel veel situaties op. Wellicht dat jij zoiets hebt dat je een bepaald punt helemaal niet herkent. Of dat het niet opgaat voor de situatie waarin jij verkeerd. Dat kan. Dit artikel heb ik geschreven omdat het bij menigeen wel voorkomt. Vooral mensen die emotioneel makkelijk te raken zijn, zijn er gevoelig voor zich te laten leiden, doordat anderen zichzelf een vrijbrief geven, zodat hen geen blaam treft. Mensen die emotioneel vatbaarder zijn voor dit soort zaken hebben dan ook vaak de neiging de volledige situatie op zichzelf te betrekken.

Dat zorgt voor een emotioneel slopend proces.

Niemand hoort graag dat hij of zij fout zit, of dat hij of zij anders had moeten handelen. We leven in een wereld waar iedereen wat van elkaar verwacht. En het hele verwachten van een ander is fout. Verwacht helemaal niets en laat je slechts verassen door hetgeen wat er staat te gebeuren. Laat je verwachtingen los, ten opzichte van jezelf en van anderen. Ik ben ervan overtuigd dat je dan veel meer (emotionele) vrijheid kan en zal ervaren.

Heeft dit artikel jou geholpen met een persoonlijke worsteling? Of biedt het jou nieuwe inzichten? Laat dan even een bericht achter in de reacties en/of deel dit bericht op sociale media zodat ook anderen ervan kunnen leren. 

Vond je dit interessant? Dan kunnen de volgende artikelen ook erg veel inzichten bieden:

  1. Veranderen zal je nooit en dit is de reden!
  2. Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?
  3. Aangrijpende gebeurtenis meegemaakt? Hoe ga je ermee om?
  4. Onzekerheid hoe kom je ervan af?
  5. Hoe om te gaan met de mening van een ander?
  6. 5 tips om je relaties te verbeteren
  7. Mensen hebben altijd een oordeel!